Projekt Land Jewelery är ett projekt som ägde rum på Öland i slutet av augusti 2021. Åtta konstnärer, alla med en bakrund som smyckekonstnärer, träffades vid Segerstads fyr för att under fem dagar skapa "land art" med avstamp i smyckeskonsten. Under de arbetsdagar då vi vistades i omgivningarna skapades nära på trettio Land Art objekt, de flesta i form av installationer och samtliga från material som funnits på platsen.
Projektet syftar till att uppmärksamma föroreningen av Östersjön och manifestera vår kärlek till havet, samtidigt som vi knyter vänskapsband omkring det. 
Projektet visas för publik i form av en vandringsutställning som först kunde ses på Ölands Museum under september/oktober och sedan på Maritime Centre Vellamo i Kotka, Finland, under November. Ytterligare två utställningar planeras visas under 2022. En i Hamburg, Tyskland och en i Klaipeda, Lithuen. 
Projektet är initserat och organiserat utav smyckeskonstnärerna Maja Breife(SE) och Wiebke Pandikow (FI). De gästande konstnärerna som anslöt i projektet var: 
Ingrid Berg (SE), Aino-Astrid Gaedtke (DE), Elli Hukka (FI), Karina Kazlauskaite (LT), Lauryna Kiškytė (LT) and Kajsa Wikström (SE).
Välkommen att ytterligare se bilder eller följa projektet på:  
Instagram: @projectlandjewelry eller Facebook (Project Land Jewelry)

You may also like

Back to Top